ผู้อำนวยการศูนย์

             
                นางหฤทัย ศิริสินอุดมกิจ           
       ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและ
       อาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส 
                 จังหวัดอุบลราชธานี

Link หน่วยงาน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

 

418929
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15
39
332
393860
981
2595
418929

ข่าวกิจกรรม

บ้านทองพูนเผ่าพนัส ประชุมประจำเดือนมกราคม 2563

วันที่ 7  มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางคณิตา สุดเต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส  จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราขการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส ทั้งนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2562 ตลอดจนแนวทางการดำเนินกิจกรรมโครงการและแผนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตของผู้รับการฝึกอาชีพ ประจำเดือนมกราคม 2563

บ้านทองพูนเผ่าพนัส เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 นางคณิตา สุดเต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"

บ้านทองพูนเผ่าพนัส ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางคณิตา สุดเต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม

บ้านทองพูนเผ่าพนัส ร่วมทำกิจกรรม 5 ส.
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางคณิตา สุดเต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึกอาชีพ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส. เพื่อให้บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯ สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าอยู่อาศัย

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

มากที่สุด - 33.3%
มาก - 47.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 0%
ไม่พึงพอใจ - 4.8%

Total votes: 21
The voting for this poll has ended on: 28 ก.พ. 2020 - 00:00